הליך יבוא אישי של רכב על ידי עולה חדש ותושב חוזר

עולה חדש:

עולה שמייבא רכב על שמו למדינת ישראל או שקונה אותו בארץ ממחסן רישוי של יבואן הרכב- פטור מתשלום מס קניה אבל חייב בתשלום מכס בשיעור של 50%+מע"מ, בכפוף לתנאים שלהלן:

 1. משרד התחבורה אישר את היבוא של התוצר והדגם של הרכב.

על מנת להשיג אישור ליבוא הרכב המבוקש, יש לבצע פניה למשרד התחבורה

 1. הרכב יובא למדינת ישראל לא יאוחר משלוש שנים ממועד כניסתו של הזכאי לכך לארץ.
 2. לעולה החדש היה רישיון נהיגה בתוקף ממדינת התושבות האחרונה ערב כניסתו למדינת ישראל.
 3. לעולה יש רישיון נהיגה תקף במדינת ישראל.

בני זוג:

בני זוג יוכלו להוציא רק רכב אחד במס מופחת ורק הם בעלי הזכות לנהוג בו.

תושב חוזר:

 1. תושב חוזר כהגדרתו בחוק זכאי לייבא בתשלום מיסים רכב חדש או משומש שבבעלותו בתוך תקופת זמן של 9 חודשים מיום קבלת הזכות.
 2. תנאי הוא כי הרכב יהיה בבעלותו של תושב חוזר. יש להציג תעודת בעלות על הרכב או במידה והמדובר ברכב חדש יש להציג חשבונית קניה מקורית על שם התושב החוזר.
 3. אין חשיבות האם הרכב משומש או חדש אך נדרש כי טרם חלפו 48 חודשים ממועד ייצור הרכב.
 4. הנכנס בן לפחות 17.
 5. תוצר ודגם הרכב אושר לייבוא ע"י משרד התחבורה או שהופק רישיון ספציפי בגין הרכב ע"י משרד התחבורה (לפני יבוא הרכב).
 6. יבואן מורשה ליבא עד 2 רכבים בשנה.
 7. ליבואן יש רישיון תקף במדינת ישראל לרכב אותו הוא מיבא.