About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 3 blog entries.

צו עיכוב יציאה מהארץ

סעיף 14 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967

היה לראש ההוצאה לפועל יסוד להניח שהחייב עומד לצאת אתה ארץ בלי לפרוע את החוב או להבטיח את פירעונו, רשאי הוא לצוות על עיכוב יציאתו מן הארץ ועל הפקדת דרכונו או תעודת המסע שלו; ואולם אם נתן ראש ההוצאה לפועל צו תשלומים והחייב מקיים את הוראות הצו, לא יצווה ראש ההוצאה לפועל על עיכוב […]

By |מאי 1st, 2015|Uncategorized|סגור לתגובות על צו עיכוב יציאה מהארץ

פירוק חברה

חברות שאינן פעילות נדרשות לשלם אגרה לרשם החברות ובחלק מהמקרים להגיש דוחות לרשויות המס ורשויות אחרות, על כן מומלץ לפרק חברות אלו במטרה להימנע מהוצאות מיותרות . פירוק חברה מרצון – הליך זה יחל בהגשת הצהרת דירקטורים לרשם החברות בו מצהירים כי החברה תפרע את כל חובותיה התקופה של 12 חודשים מתחילת הפירוק. השלב האחרון בהליך הפירוק […]

By |מאי 1st, 2015|Uncategorized|סגור לתגובות על פירוק חברה

רישום חברות

משרדנו מטפל ברישום חברות. כל אדם שרוצה להקים חברה בע"מ נדרש לחתום על כמה מסמכים: בקשה לרישום חברה, הצהרת דירקטורים, הצהרת בעלי מניות, תקנון החברה. בדרך כלל מוקמת חברה בע"מ וזאת לצורך הגבלת האחריות לחובות החברה. רישום חברה עורך כ- 24 שעות . משרדינו מבצע את הפעולות מול רשם החברות. עלות הקמת חברה הנה: שכר טרחה של המשרד 750₪ בתוספת מע"מ, אגרת רישום חברה 2,564₪. […]

By |מאי 1st, 2015|Uncategorized|סגור לתגובות על רישום חברות